Duurzaamheid

Recycling

Wij hergebruiken zoveel mogelijk materiaal, en scheiden de afvalstromen uit de tuin.

Bestrijding

Wij gebruiken geen chemische middelen ter bestrijding van onkruid.

Gereedschap

Gebruik van steeds meer accu gereedschap zodat geluidshinder en CO2 uitstoot sterk wordt gereduceerd.

Kennis

Wij zijn op de hoogte en kunnen meedoen met duurzame trends zoals bijvoorbeeld het realiseren van groene (Sedum) daken.

Duurzaam Hovenierswerk

Concreet uit zich dat in:

  • Het gebruik van herbruikbare materialen of met een lange levensduur.
  • Het zorgen voor genoeg groen en bloemen in de tuin zodat vlinders, bijen en vogels geholpen worden.
  • Het ophangen van bijvoorbeeld een insectenhotel.
  • Aanleg van groene daken.
  • Geen chemische onkruidbestrijding.
sedumdak Rotterdam hovenier

Duurzaam Ontwerp

Bij ons ontwerp houden wij rekening met de duurzaamheid. Bijvoorbeeld met het gebruik van planten en bomen in tuinen zodat:

  • Wateroverlast wordt beperkt.
  • Diertjes zoals vlinders, bijen en vogels de ruimte krijgen.
  • Bomen verkoeling geven zodat zij CO2 opnemen.
  • Hergebruik van bestaande materialen in de nieuwe tuin.

Duurzaam Plan

Duurzaamheid leggen wij ook uit als het in perfecte conditie houden van de tuin. Wij passen hier onze planten/bomen selectie en constructie werkzaamheden op aan. Zodat u ten alle tijden een gezonde bloeiende tuin heeft, zo onderhoudvriendelijk mogelijk.