Privacybeleid

Privacy Reglement van Rubens Tuinen te Capelle a/d IJssel


Deze privacyverklaring is om inzicht te geven hoe wij van Rubens Tuinen met (persoons)gegevens van
klanten / contacten omgaan en wat uw rechten zijn.

 Bedrijfsactiviteiten
Rubens Tuinen is een hoveniersbedrijf, gevestigd in Capelle a/d IJssel, dat zich richt op het
ontwerpen, beheren, aanleggen en onderhouden van zowel particuliere tuinen, bedrijfstuinen,
openbare terreinen als VvE tuinen.

 Doel gegevens
Cookies
Er worden door onze website voor bezoekers geen cookiegegevens geplaatst.

Foto’s
Indien er met uw toestemming foto’s van uw tuin gebruikt worden in ons portfolio, op de website of
facebookpagina, voorkomen wij zoveel mogelijk dat er privé-eigendommen zichtbaar zijn. U kunt
altijd een verzoek tot verwijdering van de foto bij ons indienen. Wel is in de algemene voorwaarden
omschreven dat foto’s gemaakt mogen worden van de tuin voor reclamedoeleinden.
Verzamelen bezoekers statistieken

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe vaak pagina’s in onze website worden bezocht.
Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan afspraken over wat zij
mogen bijhouden. Wij staan niet toe dat Google deze gegevens gebruikt voor andere Google
diensten. Standaard laten wij de IP-adressen anonimiseren, zodat de statistieken niet naar een uniek
persoon zijn terug te leiden.

Klantgegevens
Agenda (naam/adres/contactact)gegevens worden genoteerd wanneer er een afspraak wordt
gemaakt in agenda.
Naam/Adres/Telefoonnummer/mailadres/deb.nr.
U wordt na werkzaamheden in ons debiteurenbestand opgenomen omdat er een offerte en of
factuur naar deze klant gemaakt wordt.
E-mailverkeer tussen u en ons.
Betalingsgegevens na uitgevoerde werkzaamheden (Bank of contant)

 Ontvangers gegevens
De eigenaar van Rubens Tuinen ontvangt de gegevens. De enige die inzage heeft is eigenaar zelf en
er kan een inzage gedaan worden door de accountant indien deze dat vraagt.
Inkomende mails worden beveiligd opgeslagen op de mailserver van de hostingpartij.

 Opslag periode
Uw gegevens worden tot 7 jaar na datum bewaard (wettelijke bewaarplicht) en daarna door ons
vernietigd.

 Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan andere bedrijven, tenzij wij dit wettelijk verplicht
zijn. Bijvoorbeeld als de politie dit eist bij een vermoeden van een misdrijf. In onze website zijn geen
social media buttons opgenomen, die uw surfgedrag kunnen volgen.

 Inzage en wijzigen van uw gegevens en opslag.
Als u vragen hebt of u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact
met ons opnemen. U kunt inzage krijgen in de precieze persoonsgegevens die wij van u hebben of u
kunt fouten laten corrigeren.
Wanneer onze website, onze voorwaarden of onze diensten wijzigen, moeten wij ook deze
privacyverklaring aanpassen. Let daarom altijd op de datum hieronder en kijk regelmatig of er
nieuwe versies zijn. Laatste wijziging: 24-09-2018

 Beveiliging
Gegevens op de website worden door middel van een SSL certificaat beveiligd. De gebruikte
mailserver is ook beveiligd zoals wettelijk vereist. De computer waar debiteurengegevens en mails
worden opgeslagen is beveiligd en beveiliging wordt wekelijks geüpdatet en is vergrendeld met een
password. De boekhouding wordt achter slot en grendel opgeslagen.

Pin It on Pinterest